Reino Unido

Abans i després de la descolonització: el cas de l’Hindustan

En la majoria de casos, la descolonització —que té com a conseqüència principal la independència— no s’ha dut a terme de manera absoluta: encara que s’aconseguís la sobirania política explícita, els llaços que uneixen als països amb el seu colonitzador es mantenen profundament assentats, conservant una dependència tant cultural com econòmica. Aquest vincle condiciona el seu desenvolupament posterior i els condueix a la nova modalitat de colonialisme: el neocolonialisme. Des d’una postura poc rigurosa, el neocolonialisme es pot definir com l’adaptació de l’antic colonialisme a la nova legalitat. Això condueix a una pregunta: la descolonització va millorar les condicions de vida als nous estats independents? Centrant-me en el cas de l’Hindustan, analitzaré les condicions de vida colonials i postcolonials i sintetitzaré breument el procés de descolonització. Finalment conclouré confrontant ambdós situacions. (más…)